Datatilsynets vejledning om databeskyttelse i ansættelsesforhold er revideret

Dato: 29-03-2023

Datatilsynet offentliggør nu en revideret udgave af tilsynets vejledning om databeskyttelse i ansættelsesforhold.

Datatilsynets vejledning om databeskyttelse i ansættelsesforhold blev senest revideret i december 2020.

Blandt andet på baggrund af Justitsministeriets erfaringsindsamling i forbindelse med den nationale evaluering af databeskyttelsesreglerne har Datatilsynet gennemgået og revideret af vejledningen.

Opdateringen er sket i lyset af tilsynets seneste praksis, herunder om indhentelse af straffeattester og referencer. Datatilsynet har herudover præciseret en række afsnit, herunder om arbejdsgiverens oplysningspligt og videregivelse af personoplysninger. Endelig er vejledningens opbygning justeret for at gøre vejledningen mere letlæselig og brugbar.

Læs den opdaterede vejledning her.