Datatilsynet indleder undersøgelse af Rejsekort-appen

Dato: 02-07-2024

I maj måned stillede Datatilsynet nogle overordnede spørgsmål til Rejsekort om den nye rejsekort-app og om de personoplysninger, som indsamles i appen. Datatilsynet har nu indledt en undersøgelse af egen drift af appen og har i den forbindelse bedt Rejsekort om en redegørelse.

Datatilsynet har tidligere bedt Rejsekort om at besvare nogle overordnede spørgsmål bl.a. om, hvordan rejsekort-appen fungerer, og om de personoplysninger – herunder lokationsdata – som indsamles i appen. Det gjorde Datatilsynet, fordi tilsynet overvejede, om der var grundlag for at indlede en reel undersøgelse af rejsekort-appen og den behandling af personoplysninger, som sker i appen.

På baggrund af de svar, som Datatilsynet har modtaget fra Rejsekort – og på baggrund af sagens karakter i øvrigt – har Datatilsynet nu besluttet at indlede en nærmere undersøgelse og har i den forbindelse bedt Rejsekort om en redegørelse.

Her kan du læse Datatilsynets brev til Rejsekort.

Datatilsynet har for nuværende ikke forholdt sig til andre trafikselskabers egenudviklede apps og den behandling af persondata, som måtte ske ved anvendelsen af sådanne.