Opdateret vejledning om håndtering af brud

Dato: 04-07-2024

Datatilsynets vejledning om håndtering af brud på persondatasikkerheden er blevet opdateret og udvidet med flere konkrete eksempler.

En af Datatilsynets centrale vejledninger, som handler om, hvordan dataansvarlige skal håndtere brud på persondatasikkerheden, er netop blevet opdateret og udvidet med en række eksempler.

De konkrete eksempler illustrerer nogle af de overordnede principper, som også fremgik af den gamle version af vejledningen, og de tager udgangspunkt i den praksis, der er kommet på området.

Indtil videre er det kun de første dele af vejledningen, der er blevet opdateret og udvidet med flere eksempler, men Datatilsynet forventer at opdatere vejledningen yderligere i løbet af efteråret og vinteren. Der er flere konkrete praksisbaserede eksempler på vej, og indtil videre er al den vejledende tekst, der er i den gamle vejledning, stadig gældende.

Læs den opdaterede vejledning her.