Børn og gaming: En styrket databeskyttelse

Dato: 20-06-2024

De nordiske tilsynsmyndigheder vedtog den 30. maj 2024 på det årlige nordiske møde et sæt fælles principper, som skal styrke databeskyttelsen af børn i forbindelse med online spil.

Formålet er at gøre dataansvarlige spiludviklere opmærksom på nogle af de GDPR-relaterede overvejelser, man som minimum bør gøre sig for at fremme beskyttelsen af spillernes personoplysninger.

I det korte katalog undersøges fire udvalgte databeskyttelsesretlige principper om rimelighed, gennemsigtighed, dataminimering og ansvarlighed i sammenhæng med børn og online spil.

”Der er nogle særlige overvejelser, man skal gøre sig, når man behandler børns personoplysninger. Det gælder også spiludviklere. GDPR fastslår, at børn nyder en særlig beskyttelse af deres personoplysninger, og dermed er der altså ikke bare tale om noget, man bør gøre; det er noget, man skal gøre. Det har vi nu på tværs af de nordiske lande slået fast, og vi har samtidig forsøgt at hjælpe spiludviklerne på rette vej,” fortæller Pernille Walther, specialkonsulent i Datatilsynet.

Principperne er udarbejdet i fællesskab af de nordiske datatilsyn, der i 2022 besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle beskæftige sig med børn og online spil. 

Baggrunden for udvælgelsen af emnet var en rapport fra DataEthics og IDA om den udbredte brug af online spil blandt børn og behovet for at styrke beskyttelsen af spillernes personoplysninger og privatliv.

Du kan læse principperne her