Nyt vejledningsunivers

GDPR-univers for små foreninger

Dato: 19-06-2024

I dag lancerer Datatilsynet et nyt vejledningsunivers om GDPR for små foreninger. Vejledningsuniverset tilbyder gode råd og konkrete eksempler, der er skræddersyet til de udfordringer, som mindre foreninger står overfor.

Datatilsynet har lanceret et nyt vejledningsunivers særligt målrettet små foreninger. Målet med GDPR-universet for mindre foreninger er at gøre GDPR-reglerne mere tilgængelige.

Universet er bygget op omkring 7 trin, som foreninger kan følge for at overholde GDPR. Hvert trin indeholder konkrete eksempler og gode råd, som er kategoriseret efter forskellige typer af foreninger. Materialet består også af en omfattende FAQ såvel som jordnære beskrivelser af de grundlæggende begreber i GDPR.

Vejledningsuniverset kan benyttes af alle typer af foreninger – uanset størrelse. Datatilsynet har valgt at fokusere på mindre foreninger, fordi disse ofte ikke har medarbejdere med juridiske kompetencer til at omsætte GDPR-reglerne til deres daglige arbejde.

Datatilsynet har samarbejdet med tre foreninger 

GDPR-universet for små foreninger er udviklet i samarbejde med Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF), idrætsorganisationen DGI og Fonden for Socialt Ansvar. Alle tre foreninger er repræsentanter for målgruppen. 

”Det er et rigtig godt vejledningsmateriale, som Datatilsynet har udviklet til foreninger. Det supplerer vores egen rådgivning til de mange foreninger, der ledes af frivillige, som har brug for i deres virke at have en guide fra Datatilsynet, som i et let forståeligt sprog forklarer databeskyttelsesreglerne med gode eksempler, som de frivillige kan genkende fra hverdagen,” siger Steen From Andersen, juridisk chef hos DGI, og fortsætter:

”Det er også god information for de mange medlemmer af foreningerne. GDPR og databeskyttelsesloven er ikke let stof, men det bliver lettere for foreningslivet med denne guide.”

Det nye vejledningsunivers kan findes på Datatilsynets hjemmeside under ’Vejledning’.

Find GDPR-universet for små foreninger her.