Brev til Børns Vilkår om børn og sociale medier

Dato: 01-05-2024

Datatilsynet har svaret på en henvendelse fra Børns Vilkår om aldersgrænser for samtykke og børns adgang til sociale medier.

Børns Vilkår har kontaktet Datatilsynet om en række forskellige sociale mediers (Meta, TikTok, Google, X og Snap Inc.) behandling af oplysninger om børn.

Børns Vilkår har i henvendelsen oplyst, at de sociale medier ikke overholder de nationalt fastsatte aldersgrænser, herunder aldersgrænsen i den danske databeskyttelseslov, som gælder for samtykke i forbindelse med udbud af såkaldte informationssamfundstjenester direkte til børn. Børns Vilkår har også påpeget, at børn ikke kan indgå en kontrakt med de sociale medier, fordi de er umyndige.

Datatilsynets svar

Nu har Datatilsynet i et brev til Børns Vilkår oplyst, at de nævnte sociale medier - som led i den behandlingsaktivitet, som består i oprettelse af en profil – normalt ikke behandler personoplysninger på baggrund af børnenes samtykke. Disse sociale medier henviser i stedet til, at oplysningerne behandles af hensyn til opfyldelsen af en kontrakt – de nævnte sociale mediers servicevilkår – med børnene. Aldersgrænsen for børns samtykke har med andre ord ikke nødvendigvis betydning for børns generelle adgang til de nævnte sociale medier.

Datatilsynet har endvidere oplyst, at tilsynet i forlængelse af Børns Vilkårs henvendelse vil indgå i en dialog med Justitsministeriet, som er ressortmyndighed for bl.a. værgemålsloven, omkring børns adgang til at indgå aftaler, herunder acceptere sociale mediers servicevilkår.

Vil du vide mere?

Læs hele brevet til Børns Vilkår her