Nye afgørelser

Cookie walls: Statistik var ikke en nødvendig del af alternativet til adgang mod betaling

Dato: 25-03-2024

Datatilsynet har truffet nye afgørelser i sagerne om JFM’s og GulogGratis’ fremgangsmåde ved brug af cookie walls, efter at virksomhederne havde anmodet om genoptagelse af sagerne.

Den 8. februar 2023 traf Datatilsynet afgørelse om JFM’s og GulogGratis’ brug af cookie walls. Tilsynet fandt bl.a. grundlag for at meddele virksomhederne påbud om at kunne påvise, at behandling af personoplysninger til statistiske formål også var en nødvendig del af alternativet til betaling.

Som opfølgning på Datatilsynets påbud, traf tilsynet den 9. juni 2023 yderligere afgørelser i sagerne. Datatilsynet fandt, at JFM og GulogGratis ikke havde påvist, at behandling af personoplysninger til statistiske formål kunne betragtes som en nødvendig del af alternativet.

JFM og GulogGratis anmodede herefter Datatilsynet om genoptagelse af sagerne.

Datatilsynet afviser genoptagelse af JFM’s og GulogGratis’ sager

Datatilsynet konkluderede, at hverken JFM eller GulogGratis havde fremlagt nye oplysninger af så væsentlig betydning, at der var grundlag for at genoptage sagerne.

Datatilsynet bemærkede, at JFM’s og GulogGratis’ behandling af personoplysninger med henblik på at gennemføre statistik ikke havde en direkte tilknytning til finansiering af indholdet. Tilsynet bemærkede ydermere, at markedsføringsformålet – til forskel for det statistiske formål – grundlæggende gjorde det muligt og attraktivt for annonceringspartnere at købe sig adgang til banerreklamer mv. på hjemmesiden for at afvikle personaliserede annoncer og dermed generere annonceindtægter.

Endelig påpegede Datatilsynet, at markedsføringsformålet, der indebar videregivelse af personoplysninger til annoncører med henblik på personaliseret annoncering, skulle anses som et separat formål i forhold til det statistiske formål i databeskyttelsesretlig henseende.

JFM’s og GulogGratis’ anmodninger om genoptagelse har været behandlet i Datarådet.

Vil du vide mere?

Læs afgørelsen i sagen om JFM, som er en opfølgning på tilsynets påbud her.

Læs afgørelsen i sagen om GulogGratis, som er en opfølgning på tilsynets påbud her.

Læs afgørelsen i sagen om JFM's anmodning om genoptagelse her.

Læs afgørelsen i sagen om GulogGratis om genoptagelse af sagen her. 

Læs nyheden og afgørelserne fra februar 2023 om JFM's og GulogGratis' brug af cookie walls her.

Læs om retningslinjerne for brug af cookie walls her.