Nye afgørelser

Brug af cookie walls

Dato: 20-02-2023

Datatilsynet har truffet to principielle afgørelser vedrørende brug af såkaldte cookie walls på hjemmesider og udgiver i den forbindelse også et sæt generelle retningslinjer for brugen af sådanne samtykkeløsninger.

Siden Datatilsynet i begyndelsen af 2020 satte fokus på behandling af personoplysninger om hjemmesidebesøgende, har tilsynet modtaget en række henvendelser om brugen af såkaldte cookie walls.

På baggrund af to konkrete klager har Datatilsynet taget stilling til, i hvilket omfang Gul og Gratis’ og Jysk Fynske Mediers brug af såkaldte cookie walls var inden for rammerne af databeskyttelsesreglerne.

Sagerne er blevet behandlet i Datarådet.

Datatilsynet fandt overordnet, at en fremgangsmåde, hvor den hjemmesidebesøgende kan tilgå indholdet på en hjemmeside eller tjeneste mod enten at give samtykke til behandling af sine personoplysninger eller mod betaling, opfylder databeskyttelsesreglernes krav til et gyldigt samtykke.

Gul og Gratis’ brug af cookie walls

Med hensyn til Gul og Gratis fandt Datatilsynet specifikt, at

  • Virksomheden tilbyder et alternativ til at give samtykke i form af adgang mod betaling
  • Betaling giver adgang til en tjeneste, der i vidt omfang er tilsvarende den tjeneste, man kan få adgang til gennem samtykke
  • Prissætningen af betalingsalternativet er ikke urimelig høj, dvs. at prissætningen ikke er så høj, at den registrerede reelt og i praksis ikke har et valg mellem betalingsalternativet og at give sit samtykke

Datatilsynet fandt dog, at Gul og Gratis ikke havde påvist, at behandling af personoplysninger til statistiske formål også var en nødvendig del af alternativet til betaling.

Virksomheden blev derfor meddelt et påbud om enten at kunne påvise, at dette formål er en nødvendig del af alternativet til betaling, eller at tilpasse samtykkeløsningen så de besøgende kunne give særskilt samtykke til dette formål.

Jysk Fynske Mediers brug af cookie walls

For så vidt angår Jysk Fynske Medier fandt Datatilsynet, at virksomhedens specifikke fremgangsmåde, hvor de besøgende mod deres samtykke kunne få adgang til dele af indholdet på jv.dk (ulåste artikler) eller til alt indholdet på jv.dk ved at tegne et abonnement, ikke opfyldte kravene til et gyldigt samtykke.

Det skyldes, at den tilbudte tjeneste mod samtykke ikke i vidt omfang var tilsvarende den, der blev tilbudt mod betaling, og at de besøgende dermed ikke reelt præsenteredes for et frit valg.

Tilsvarende fandt Datatilsynet, at Jysk Fynske Medier ikke havde påvist, at behandling af personoplysninger til statistiske formål også var en nødvendig del af alternativet til betaling.

Virksomheden blev derfor meddelt et påbud om at sikre, at samtykket fra de besøgende på jv.dk opfylder kravene i databeskyttelsesforordningen, og om at kunne påvise, at samtykket opfylder kravene om et frivilligt samtykke – det vil sige, at virksomheden enten skal påvise, at statistiske formål er en nødvendig del af alternativet til betaling, eller skal tilpasse samtykkeløsningen så de besøgende kan give særskilt samtykke til dette formål.

Retningslinjer om brugen af cookie walls

Endelig har Datatilsynet i forlængelse af disse to afgørelser udarbejdet generelle retningslinjer om brugen af cookie walls, som andre virksomheder bør tage bestik af, hvis de ønsker at benytte en lignende fremgangsmåde eller allerede gør det i dag.

Retningslinjerne indeholder fire kriterier, som vil være udgangspunktet for Datatilsynets vurdering af, om brugen af en cookie wall i de konkrete tilfælde sker i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Vil du vide mere?

Læs afgørelsen vedrørende Gul og Gratis her.

Læs afgørelsen vedrørende Jysk Fynske Medier her.

Læs mere om retningslinjer for brug af cookie walls her, mere om reglerne for samtykke her og om behandlingsgrundlag generelt her.

Læs mere om behandling af oplysninger om hjemmesidebesøgende her og lyt til en podcast om emnet her.

Hvad er en cookie wall?

En cookie wall er en fremgangsmåde, hvor en virksomhed gør adgangen til sin hjemmeside eller tjeneste betinget af, at den besøgende giver sit samtykke til behandling af sine personoplysninger – oftest til brug for markedsføring.

I nogle tilfælde gives den besøgende – som et alternativ til samtykke – mulighed for at få adgang til indholdet eller tjenesten mod betaling.

Hvorfor er cookie walls relevante?

Cookies benyttes generelt af hjemmesideejere til at indsamle de besøgendes personoplysninger til en lang række formål. Ofte er et af disse formål markedsføring. Det drejer sig specifikt om målrettet markedsføring, hvor de besøgendes personoplysninger bruges til at personalisere de annoncer, som de pågældende får vist på hjemmesiden.

Ved brug af cookie walls kan virksomhederne kompensere for den eventuelle mistede indtægt ved, at de besøgende ikke giver samtykke til indsamling af personoplysninger til markedsføringsformål.