EDPB-nyt

EDPB vedtager udtalelse om ny principaftale mellem EU-Kommissionen og USA om transatlantiske overførsler

Dato: 07-04-2022

EDPB byder principaftalen velkommen, men understreger samtidig, at der endnu ikke foreligger et nyt overførselsgrundlag i form af en afgørelse fra Kommissionen om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

EDPB har på plenarmødet den 6. april 2022 vedtaget en udtalelse om EU-Kommissionens nye principaftale med USA vedrørende transatlantiske overførsler af personoplysninger. EDPB byder aftalen velkommen, men understreger samtidig, at der endnu ikke foreligger et nyt overførselsgrundlag i form af en afgørelse fra Kommissionen om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Dataeksportører, der ønsker at overføre personoplysninger til USA, skal derfor fortsat etablere et overførselsgrundlag og iagttage de krav, der følger af Schrems II-afgørelsen.

EDPB minder dertil om, at EDPB vil skulle afgive udtalelse til Kommissionen i forbindelse med en kommende tilstrækkelighedsafgørelse. EDPB vil her nøje undersøge, om det nye Trans-Atlantic Data Privacy Framework opfylder de betingelser, EU-Domstolen opstillede i Schrems II. Blandt andet skal en indsamling af personoplysninger af hensyn til den nationale sikkerhed være proportional og begrænset til det strengt nødvendige, og EU-borgere, der får deres personoplysninger behandlet af de amerikanske efterretningstjenester, skal have adgang til effektive retsmidler, herunder en uafhængig klageinstans.

Afslutningsvis tilbyder EDPB sin støtte til Kommissionen i dens kommende arbejde med at få etableret et grundlag for overførsler af personoplysninger til USA, som fuldt ud lever op til EU’s databeskyttelsesretlige regler.

EDPB’s udtalelse ligger i forlængelse af tilsvarende udmeldinger fra en række nationale tilsynsmyndigheder, herunder Datatilsynets udmelding.

Læs pressemeddelelsen fra plenarmødet her