Datatilsynet undersøger overholdelse af reglerne om indsigt i forbindelse med onlinehandel

Dato: 06-06-2024

Som en del af Det Europæiske Databeskyttelsesråds (EDPB) årlige koordinerede undersøgelse har Datatilsynet sendt spørgeskemaer ud til private dataansvarlige med henblik på at undersøge overholdelsen af reglerne om indsigt ved behandling af personoplysninger om hjemmesidebesøgende i forbindelse med onlinehandel.

I løbet af 2024 foretager tilsynsmyndighederne i EU/EØS en koordineret undersøgelse med fokus på dataansvarliges overholdelse af de registreredes ret til indsigt.

I Danmark har Datatilsynet valgt at afgrænse undersøgelsen til at omfatte private dataansvarliges overholdelse af reglerne om indsigt ved behandling af personoplysninger om hjemmesidebesøgende i forbindelse med onlinehandel. Baggrunden er bl.a., at onlinehandel er et af Datatilsynets særlige fokusområder i 2024, samt at onlinehandel indebærer behandling af store mængder personoplysninger.

Formålet med undersøgelsen er at skabe et overblik over private dataansvarliges arbejde og eventuelle udfordringer forbundet hermed.

Resultatet af undersøgelsen vil blive samlet i en national rapport, hvor Datatilsynet vil evaluere behovet for mere konkret vejledning. Herudover vil undersøgelsen blive anvendt i en samlet EDPB-rapport.

Læs om Datatilsynets deltagelse i den årlige koordinerede indsats her.