Koordineret indsats om dataansvarliges overholdelse af indsigtsretten

Dato: 28-02-2024

Datatilsynet deltager igen i år i Det Europæiske Databeskyttelsesråds (EDPB) årlige koordinerede undersøgelse. I år er fokus på de dataansvarliges overholdelse af reglerne om indsigtsretten.

I løbet af 2024 vil tilsynsmyndighederne i EU/EØS foretage en koordineret undersøgelse med fokus på dataansvarliges overholdelse af de registreredes ret til indsigt.

EDPB har valgt at have fokus på retten til indsigt, da det er en af de mest benyttede rettigheder af de registrerede. Derudover er indsigtsretten ofte en forudsætning for, at de registrerede kan benytte de øvrige rettigheder i databeskyttelsesforordningen – f.eks. retten til berigtigelse og sletning. Indsigtsretten sikrer således gennemsigtighed i, hvilke personoplysninger der behandles om den registrerede, og giver mulighed for at kontrollere, at personoplysningerne er korrekte, og at behandlingen i øvrigt er lovlig.

Tilsynsmyndighederne tilrettelægger og udfører hver især de nationale undersøgelser, som myndighederne finder det bedst egnet. Datatilsynet offentliggør en nyhed på sin hjemmeside inden for den nærmeste fremtid med en beskrivelse af, hvordan tilsynet vil tilrettelægge sin undersøgelse.

Læs EDPB’s pressemeddelelse om den koordinerede indsats her.

Læs mere om retten til indsigt her.

Coordinated Enforcement Framework (CEF)

Formålet med CEF er at koordinere fælles aktiviteter mellem de europæiske tilsynsmyndigheder og derved harmonisere og styrke håndhævelsen af GDPR.

CEF blev vedtaget af EDPB i oktober 2020.

Læs mere om CEF her.

Se også