Årsberetninger og årsrapporter

Datatilsynet udgiver hvert år en årsberetning og en årsrapport.

Årsberetningen

Årsberetningen beskriver Datatilsynets arbejde, herunder tilsyn, internationalt arbejde, sikkerhedsspørgsmål og meget andet.

Vi sender den bl.a. til Folketinget, Justitsministeriet, Domstolsstyrelsen, EU-Kommissionen m.fl. 

Årsrapporten

Årsrapportens formål er at give et retvisende billede af Datatilsynets økonomiske og faglige resultater. Det formelle grundlag for udarbejdelse af årsrapporterne er Finansministeriets gældende bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen (Regnskabsbekendtgørelsen).

Rapporten sendes til Folketingets Finansudvalg, Rigsrevisionen og Finansministeriet.

Hent ældre publikationer