Organisation

Datatilsynets organisationsdiagram

Ansvar og opgaver

 • Strategi, drift og udvikling
 • Personale/HR
 • Økonomi/budget
 • Journal
 • Intern it-drift og it-sikkerhed, herunder ISO 27001
 • Presse og anden kommunikation
 • Datarådet
 • Anmeldelse af brud på persondatasikkerheden
 • Konsekvensanalyser 
 • Certificering og mærkning
 • Digital forvaltning 
 • Fremtidens teknologi mv.
 • Lovhøringer
 • Vejledning mv. 
 • Forskning og statistik, herunder videregivelse fra forskning
 • Sundhedsområdet
 • Finansielle virksomheder
 • Tilladelser til behandlinger, som er nødvendige af hensyn til væsentlige samfundsinteresser
 • Domstole
 • Retsinformation
 • Pressens forhold og massemediers informationsdatabaser
 • Tv-overvågningsloven
 • Arkivområdet 
 • Grønland og Færøerne 
 • Forespørgsler og klager på databeskyttelsesområdet
 • Kreditoplysningsbureauer
 • Advarselsregistre mv.
 • Kravet om udarbejdelse af en fortegnelse
 • Markedsføring og forbrugerret 
 • Teleområdet
 • Lovhøringer
 • Det Europæiske Databeskyttelsesråd
 • Nordisk samarbejde
 • Internationalt samarbejde
 • Fælleseuropæiske systemer, herunder Schengen, VIS, Eurodac, Eurojust, IMI mv.
 • Tredjelandsoverførsler, herunder BCR
 • Retshåndhævelsesloven