Datarådet

Datarådet træffer primært afgørelse i sager af principiel karakter.