Følg sager ved EU-Domstolen

Dato: 30-08-2019

En ny oversigt på Datatilsynets hjemmeside giver et overblik over verserende sager ved EU-Domstolen.

De senere år har EU-Domstolen truffet en lang række afgørelser, der præciserer eller angiver en ny fortolkning databeskyttelsesreglerne, og det vil også være EU-Domstolen, der foretager den endelige fortolkning af databeskyttelsesforordningen og retshåndhævelsesdirektivet.

Vi har nu lagt en oversigt over disse verserende sager på hjemmesiden, så interesserede kan følge med i status i disse sager. Med oversigten kan alle få et godt overblik over, hvilke sager der verserer, hvem parterne er, hvad sagerne handler om, og hvad status er i sagerne.

Oversigten vil jævnligt blive opdateret.

Gå til oversigten.