I dag fejres den internationale databeskyttelsesdag

Dato: 28-01-2019

I dag er det den internationale databeskyttelsesdag, som sætter fokus på beskyttelse af personoplysninger. Her kan du læse om, hvilke rettigheder du har, når andre behandler oplysninger om dig.

28. januar fejres den internationale databeskyttelsesdag, som siden 2006 hvert år har mindet om vigtigheden af, at virksomheder, myndigheder og organisationer passer godt på personoplysninger.

Baggrunden for dagen

Det er ikke tilfældigt, at Europarådet valgte netop denne dag - det var nemlig 28. januar 1981, at Europarådets konvention om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger (også kaldet "108-konventionen") blev udfærdiget og åbnet for underskrift og ratificering.

108-konventionen er den første retligt bindende multilaterale aftale på databeskyttelsesområdet og har til formål at beskytte retten til privatliv, der er anerkendt i artikel 8 den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder.

Dine rettigheder

Databeskyttelsesdagen er også en god dag for dig som privatperson at huske på de rettigheder, du har, når det gælder dine personoplysninger. 

Når der behandles oplysninger om dig, kaldes du "den registrerede". Du har i den forbindelse en række rettigheder:

  • Ret til indsigt. Du har ret til at se de personoplysninger, den dataansvarlige behandler om dig, og få en række oplysninger om behandlingen
  • Ret til berigtigelse. Du har ret til at få urigtige/forkerte personoplysninger om dig rettet
  • Ret til sletning eller "retten til at blive glemt". Du har som udgangspunkt ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser, der nævnes i databeskyttelsesforordningen, er opfyldt
  • Ret til begrænsning af behandling. Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser er opfyldt
  • Ret til dataportabilitet. Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger og til at anmode om, at personoplysningerne overføres fra én dataansvarlig til en anden
  • Ret til indsigelse. Du har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger
  • Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse udelukkende baseret på automatisk behandling, herunder profilering

Læs mere

Du kan læse meget mere om de enkelte punkter i vores vejledning om den registreredes rettigheder.

Læs også 108-konventionen her.