Datatilsynet ser på beskæftigelseslov igen

Dato: 15-05-2019

Da Datatilsynet i januar afgav høringssvar om en lov på beskæftigelsesområdet, forholdt tilsynet sig til de dele af lovforslaget, som ifølge den hørende myndighed angik behandling af personoplysninger. Nu vil Datatilsynet se på sagen igen.

I forbindelse med udarbejdelsen af en ny hovedlov på beskæftigelsesområdet anmodede Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) i starten af 2019 om Datatilsynets udtalelse til styrelsens udkast til bl. a. lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats.

På grund af omfanget af det materiale, som STAR havde fremsendt til Datatilsynet i forbindelse med anmodningen om en udtalelse - ca. 1000 sider i alt - kontaktede Datatilsynet STAR for at bede styrelsen om at pege på de dele af lovforslaget mv., som angik behandling af personoplysninger. Datatilsynet forholdt sig herefter til det, som ifølge STAR angik behandling af personoplysninger.

Vil se på resten af lovforslaget

Det er i løbet af de seneste dage kommet frem, at der er andre dele af beskæftigelsesloven, der kan berøre behandling af personoplysninger.

"Det er rigtig ærgerligt for alle parter, at Datatilsynet ikke i første omgang blev gjort opmærksom på alle de relevante dele af lovforslaget - det er jo både i borgernes og de involverede myndigheders interesse, at vi får fanget det i tide, hvis der er noget i et lovforslag, der kan være i strid med de databeskyttelsesretlige regler. Derfor ser vi nu på lovforslaget og loven igen," siger Datatilsynets direktør Cristina Angela Gulisano.

Generelt om høringer

Datatilsynet behandler årligt ca. 4-500 høringer over udkast til lovforslag, bekendtgørelser og andre generelle forskrifter. I visse tilfælde er omfanget af materialet så stort, at Datatilsynet anmoder den hørende myndighed om at pege på de dele af udkastet, som angår databeskyttelsesretlige forhold, så Datatilsynet kan fokusere på det, der er relevant i forhold til tilsynets udtalelse.

Ansvaret for, om lovgivning er i overensstemmelse med de databeskyttelsesretlige regler, ligger hos den myndighed, der har udarbejdet eksempelvis et udkast til et lovforslag. Efter databeskyttelsesloven er der en pligt for myndigheder til at bede Datatilsynet om en udtalelse ved udarbejdelse af lovforslag, bekendtgørelser og andre generelle retsforskrifter, som har betydning for beskyttelsen af privatlivet i forbindelse med behandling af personoplysninger. Selvom der er en sådan pligt, har myndigheden ikke pligt til at rette sig efter en udtalelse fra Datatilsynet.

Som uafhængig tilsynsmyndighed har Datatilsynet mulighed for efterfølgende - enten af egen drift eller i forbindelse med en klage - at tage stilling til, om behandling af personoplysninger på grundlag af en bestemt lov er i overensstemmelse med databeskyttelsesretlige regler.