Ustabilitet på Virk.dk

Dato: 28-05-2019

Der er problemer med Virk.dk, der gør det svært for dataansvarlige at indberette brud på persondatasikkerheden.

Der er for tiden flere udfald på blanketten til anmeldelse af brud på persondatasikkerheden hos Virk.dk.

Når blanketten er utilgængelig, kan anmeldelserne fremsendes på e-mail dt@datatilsynet.dk. Tag evt. udgangspunkt i denne blanket, så alle relevante oplysninger kommer med - og marker i overskriften, at der er tale om en anmeldelse af et brud på persondatasikkerheden.     

Datatilsynet har naturligvis meldt fejlen til Erhvervsstyrelsen.

Læs mere

Læs Datatilsynets vejledning om håndtering af brud på persondatasikkerheden.