Vejledning om kontrakt som behandlingsgrundlag i endelig version

Dato: 18-10-2019

Det Europæiske Databeskyttelsesråd har netop vedtaget og offentliggjort den endelige version af en vejledning om kontrakt som behandlingsgrundlag (forordningens artikel 6, stk. 1, litra b).

Det Europæiske Databeskyttelsesråd vedtog på sit oktobermøde en opdateret version af vejledningen om brugen af kontrakt som behandlingsgrundlag i relation til levering af onlinetjenester.

Opdateringen kommer efter, at den første version af vejledningen har været i offentlig høring. Vejledningen ser nærmere på kravene til at anvende forordningens artikel 6, stk. 1, litra b som hjemmel til behandling af personoplysninger og i den forbindelse kommer Det Europæiske Databeskyttelsesråd med sit syn på brugen af bestemmelsen i forskellige situationer.

Du kan se vejledningen her.