Nye afgørelser: Tilsyn med fortegnelser

Dato: 14-08-2020

Datatilsynet har afsluttet tre tilsyn med fokus på fortegnelser over behandlingsaktiviteter.

Datatilsynet har i denne uge afsluttet tre planlagte tilsyn over for henholdsvis Ringkøbing-Skjern Kommune, Varde Kommune og Holstebro Kommune. Tilsynene fokuserede på kommunernes efterlevelse af kravet om at føre fortegnelser over behandlingsaktiviteter, herunder særligt om kommunernes fortegnelser kunne anvendes til de formål, som ligger til grund for kravet om at føre fortegnelser.

I én af sagerne konstaterede Datatilsynet, at hovedparten af kommunens fortegnelser var udarbejdet på en god og hensigtsmæssig måde, idet fortegnelserne – efter tilsynets vurdering – generelt gav et godt overblik over kommunens behandlingsaktiviteter. I to af sagerne konkluderede Datatilsynet , at visse afsnit af kommunernes fortegnelser rejste nogle udfordringer i forhold til de bagvedliggende formål med at føre fortegnelser.

På baggrund af erfaringerne med tilsynene vedrørende kravet om at føre af fortegnelser har Datatilsynet opdateret vejledningen om fortegnelse fra januar 2018.

Læs afgørelserne

Læs mere

Vejledning om fortegnelse