Ny afgørelse: Ugyldigt samtykke på hjemmeside

Dato: 10-12-2020

På baggrund af en klage har Datatilsynet fundet, at samtykkeløsningen på www.golf.dk ikke opfyldt kravene om bl.a. frivillighed, granularitet og utvetydig viljestilkendegivelse.

Datatilsynet har på baggrund af en klage udtalt alvorlig kritik af, at DGU Erhverv A/S ikke indhentede et gyldigt samtykke i forbindelse med DGU Erhverv A/S’ behandling af personoplysninger om de besøgende på hjemmesiden www.golf.dk.

DGU Erhverv A/S indsamlede og behandlede i sagen oplysninger om den hjemmesidebesøgende i forbindelse med dennes besøg på hjemmesiden www.golf.dk. Formålet med behandlingen var bl.a. markedsføring, og behandlingen skete på baggrund af den hjemmesidebesøgendes samtykke.

Samtykket blev indhentet ved hjælp af en samtykkeløsning, hvorved den hjemmesidebesøgende indledningsvis fik præsenteret information om behandlingsaktiviteterne på www.golf.dk, hvorefter den hjemmesidebesøgende kunne trykke ”Tillad alle cookies”. Det var ikke muligt for den hjemmesidebesøgende at undlade at give samtykke til behandlingsaktiviteterne. Det fremgik endvidere, at den hjemmesidebesøgendes fortsatte brug af www.golf.dk også ville blive anset som et samtykke.

Datatilsynet fandt i sagen, at samtykkeløsningen, som DGU Erhverv A/S benyttede på www.golf.dk, ikke levede op til de gyldighedskrav, som databeskyttelsesforordningen opstiller for et samtykke. Særligt var kravene om frivillighed, granularitet og en utvetydig viljestilkendegivelse ikke opfyldt.

Vil du vide mere?

Læs selve afgørelsen her.

Læs Datatilsynets vejledning om behandling af oplysninger om hjemmesidebesøgende.

Hør episoden i Datatilsynets podcast, som handler om behandling af oplysninger om hjemmesidebesøgende.