Ny strategi for Datatilsynets data- og risikobaserede arbejde

Dato: 02-12-2020

I forlængelse af Datatilsynets nye strategiske grundlag har tilsynet nu udarbejdet en strategi for at styrke den data- og risikobaserede indsats. Strategien skal bl.a. bidrage til, at tilsynets ressourcer anvendes bedst muligt.

Den samfundsmæssige udvikling mod et mere digitaliseret samfund giver private og offentlige aktører nye muligheder for at udnytte personoplysninger i et hidtil uset omfang. Denne øgede anvendelse af oplysninger er ikke nødvendigvis dårlig. Det sætter imidlertid databeskyttelsen under pres og stiller stadig større krav til, at Datatilsynet målretter sin indsats til områder, hvor behovet for vejledning eller kontrol er størst. For at imødekomme disse krav, har tilsynet udarbejdet en ny strategi for en data- og risikobaseret indsats, der fremadrettet skal styrke tilsynets eget arbejde med at anvende data og sikre et øget fokus på en risikobaseret tilgang til myndighedsudøvelsen.

”Strategien har et bredt sigte, og spænder fra små initiativer som f.eks. flere hjemmesidenyheder om den statistiske udvikling inden for bestemte områder til større initiativer om at udarbejde databaserede risikoprofiler for udvalgte virksomhedstyper og brancher,” siger kontorchef Frederik Viksøe Siegumfeldt, og fortsætter:

”Samlet set vil vi også gerne gennem øget brug af data blive bedre til at yde konkret vejledning, hvor det giver størst værdi for borgerne og for samfundet som helhed. Samtidig skal vi sikre, at vi fører kontrol på netop de områder, hvor risikoen for overtrædelser er størst.”

Denne nye strategi for en data- og risikobaseret indsats skal ses i sammenhæng med Datatilsynets nye strategiske grundlag, der bl.a. har fokus på mere konkret vejledning og en højere grad af interessentinddragelse. Du kan læse mere om det nye strategiske grundlag her.

Læs strategien her: Tilsyn med effekt: Strategi for en data- og risikobaseret indsats, 2020-2023