Informationsmateriale fra EU-Kommissionen om Brexit

Dato: 20-07-2020

Nyt informationsmateriale fra EU-Kommissionen om Brexit’s betydning for overførsler af personoplysninger

Storbritannien forlod officielt EU den 1. februar 2020, og i overensstemmelse med tilbagetrædelsesaftalen er EU-retten gældende for Storbritannien i en overgangsperiode, der udløber den 31. december 2020.

Når overgangsperioden udløber, vil det bl.a. få betydning for overførsler af personoplysninger til Storbritannien fra EU. Efter periodens udløb vil enhver overførsel af personoplysninger til Storbritannien således være at betragte som overførsel af personoplysninger til et usikkert tredjeland.

Som forberedelse på overgangsperiodens udløb, har EU-Kommissionen nu offentliggjort informationsmateriale med titlen: 'Getting ready for the end of the transition period'. Materialet indeholder bl.a. information af mere generel karakter samt en meddelelse specifikt om databeskyttelse, som du kan læse her (på engelsk).

Du i øvrigt læse mere om overførsler af personoplysninger i Datatilsynets vejledning herom.