Det Europæiske Databeskyttelsesråd har udarbejdet en FAQ om Schrems II-dommen

Dato: 24-07-2020Det Europæiske Databeskyttelsesråd har offentliggjort en foreløbig FAQ om dommen og dens konsekvenser. De europæiske datatilsyn vil i den kommende tid foretage en nærmere analyse af dommen med henblik på at kunne give en mere konkret vejledning om mulighederne for fremadrettet at kunne overføre personoplysninger fra EU til usikre tredjelande. Det er således forventningen, at FAQ’en vil blive opdateret, når analysen af dommen er afsluttet. 

 Du kan læse FAQ’en fra det Europæiske Databeskyttelsesråd her.

 Datatilsynet vil fortsat løbende komme med opdateringer på tilsynets hjemmeside om konsekvenserne af Schrems II-dommen.

 Kontaktperson for yderligere oplysninger

 Eventuelle spørgsmål kan rettes til chefkonsulent Anders Aagaard på telefon 29 49 32 96.