Offentlig høring af retningslinjer om samspillet mellem PDS2 og GDPR

Dato: 24-07-2020

EDPB’s retningslinjer om samspillet mellem 2. betalingstjenestedirektiv (PSD2) og databeskyttelsesforordningen, som EDPB vedtog den 17. juli 2020, er sendt i høring. Der er frist for høringssvar den 16. september 2020.


Retningslinjerne og høringsbrevet fra EDPB kan læses her.