Datatilsynet undersøger Den Blå Avis' samtykkeløsning

Dato: 22-06-2020

Gennem en konkret sag sætter Datatilsynet fokus på, om reglerne for behandling af personoplysninger om hjemmesidebesøgende bliver overholdt.

Datatilsynet undersøger nu, om samtykkeløsningen på Den Blå Avis' hjemmeside lever op til de databeskyttelsesretlige regler. Det sker i forlængelse af, at Datatilsynet i februar udgav nye retningslinjer på området.

"Når man som borger besøger en hjemmeside, skal det være et aktivt tilvalg, hvis man vil lade hjemmesiden indsamle og videregive ens oplysninger. Det blev slået fast i en principel afgørelse i februar. Nu har der været tid til, at hjemmesideejere mv. har kunnet forholde sig til retningslinjerne, og derfor sætter vi med en konkret sag fokus på, om de bliver efterlevet," siger kontorchef i Datatilsynet Astrid Mavrogenis.

Datatilsynet har i sagen valgt at sætte fokus på www.dba.dk's samtykkeløsning, herunder om samtykkeløsningen opfylder betingelserne om at være frivillig, specifik, informeret og et udtryk for en utvetydig viljestilkendegivelse fra de hjemmesidebesøgende. Datatilsynet har også valgt at undersøge, om samtykkeløsningen giver mulighed for at trække samtykket tilbage,og om dokumentationskravet i forhold til indhentelse af samtykket er overholdt.

Datatilsynet behandler klager over hjemmesiders behandling af personoplysninger, men har også mulighed for selv at tage sager op, hvilket er tilfældet i sagen med Den Blå Avis.

Læs mere

Læs Datatilsynets vejledning om behandling af personoplysninger om hjemmesidebesøgende.

Læs den principielle afgørelse om DMI's hjemmeside.

Hør en episode i Datatilsynets podcast om afgørelsen og de nye retningslinjer