Ny afgørelse: Brud på persondatasikkerheden hos Randers Kommune

Dato: 17-06-2020

Datatilsynet har udtalt alvorlig kritik af Randers Kommunes behandling af personoplysninger, idet der har været offentliggjort personoplysninger på kommunens hjemmeside, og idet kommunen ikke har anmeldt den pågældende hændelse eller underrettet de berørte borgere i overensstemmelse med forordningens regler herom.

Datatilsynet har truffet afgørelse i en sag, hvor Randers Kommune har anmeldt et brud på persondatasikkerheden. Datatilsynet har i afgørelsen fundet grundlag for at udtale alvorlig kritik af, at Randers Kommunes behandling af personoplysninger ikke er sket i overensstemmelse med de databeskyttelsesretlige regler.

Datatilsynet har i afgørelsen lagt vægt på, at der på Randers Kommunes hjemmeside har været offentliggjort personoplysninger af beskyttelsesværdig karakter, herunder oplysninger om navne- og adressebeskyttelse og oplysninger om børns trivsel, diagnose og tilknytning til specialskole.

Datatilsynet har derudover lagt vægt på, at Randers Kommune ikke har anmeldt hændelsen som et brud på persondatasikkerheden til Datatilsynet inden for den i databeskyttelsesforordningen fastsatte frist, og at kommunen ikke har efterlevet kravene til indholdet eller tidspunktet for underretning af de berørte borgere.

Læs mere

Her kan du læse selve afgørelsen.