Ny afgørelse: Offentliggørelse af gamle klubblade

Dato: 16-06-2020

Jyllinge Sejlklub har offentliggjort gamle klubblade med oplysninger om en borger og afvist at slette de pågældende oplysninger. Begge dele er i overensstemmelse med reglerne, finder Datatilsynet.

Datatilsynet har truffet afgørelse i en sag, hvor en borger har klaget til tilsynet over, at foreningen Jyllinge Sejlklub har lagt tre af foreningens klubblade fra 1981 og 1982 på internettet, hvori der fremgår oplysninger om klagers navn, adresse, alder og billede, og at foreningen har afvist at imødekomme klagers anmodning om sletning af de pågældende oplysninger.

Datatilsynet bemærker i afgørelsen, at en forenings behandling af personoplysninger er omfattet af databeskyttelsesretten, og at foreninger derfor skal iagttage de databeskyttelsesretlige regler i forbindelse med behandling af personoplysninger.

Datatilsynet har i afgørelsen fastslået, at det er i overensstemmelse med de databeskyttelsesretlige regler, at Jyllinge Sejlklub har offentliggjort tre af foreningens klubblade på internettet, hvori der fremgår personoplysninger om klager. Datatilsynet har i vurderingen lagt vægt på oplysningernes karakter, klubbladenes alder og foreningens legitime interesse i at værne om, beskytte og informere om sin historie i en naturlig kontekst.

Datatilsynet har i afgørelsen endvidere fastslået, at Jyllinge Sejlklub har handlet i overensstemmelse med de databeskyttelsesretlige regler, ved ikke at imødekomme klagers anmodning om sletning af de oplysninger om klager, som fremgår af klubbladene. Datatilsynet har i vurderingen heraf lagt vægt på, at Jyllinge Sejlklub behandler oplysninger om klager på et lovligt grundlag, og at klager ikke har anført særlige grunde, som går forud for foreningens interesse i at behandle oplysningerne.

Læs mere

Læs selve afgørelsen

Læs mere om retten til sletning

Se en kort film om retten til sletning herunder: