Nye afgørelser: Tilsyn med retten til indsigt

Dato: 06-03-2020

Datatilsynet har gennemført en række tilsynsbesøg hos både offentlige myndigheder og private virksomheder med fokus på reglerne om indsigtsret.

I løbet af foråret 2019 gennemførte Datatilsynet tilsynsbesøg hos tre private virksomheder og tre offentlige myndigheder med fokus på disses overholdelse af reglerne om den registreredes indsigtsret.

Datatilsynet har på baggrund af de udførte tilsynsbesøg udtalt kritik af i fire af de seks sager. I to af sagerne er Datatilsynet kommet med en udtalelse uden kritik.

Læs afgørelserne

Vil du vide mere om reglerne?

Du kan læse mere om retten til indsigt på denne side og i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.

Fakta: Indsigtsretten

Du har som udgangspunkt ret til at se de personoplysninger, der behandles om dig, og du kan få en kopi af oplysningerne udleveret. På den måde er du sikret gennemsigtighed i behandlingen af dine personoplysninger. 

Læs mere om retten til indsigt