Børn og unge har krav på særlig beskyttelse

Dato: 09-04-2021

"Datatilsynet har ikke rørt en finger", lyder det i Politiken på baggrund af en ny rapport om beskyttelse af børns oplysninger. Det er ikke rigtigt, men rapporten peger på både vigtige problemer og gode løsninger.

For nylig udgav IDA og tænketanken DataEthics.eu en rapport om beskyttelsen af børns data, når de spiller spil online. Med udgangspunkt i rapporten og interviews med eksperter skriver Politiken i dag, at Datatilsynet ikke gør noget for at beskytte børns oplysninger.

Det er ikke rigtigt - men det er rigtigt, at området er vigtigt, og at Datatilsynet skal gøre endnu mere.

"Det står sort på hvidt i GDPR, at børn har krav på en særlig beskyttelse af deres data. Det er naturligt, fordi de i mindre grad end voksne kan overskue konsekvenserne af deres brug af bl.a. digitale tjenester," siger Cristina Angela Gulisano, direktør i Datatilsynet.

Børn og unge er med GDPR blevet et fokusområde for Datatilsynet. Tilsynet har bl.a. netop lanceret en ny underside særligt rettet mod børn og unge, medvirket i en række indslag i medier målrettet børn og deltaget med aktiviteter for skoleklasser på Folkemødet og Ungdommens Folkemøde for at skabe opmærksomhed om rettighederne i GDPR.

I forhold til konkrete sager har Datatilsynet taget en sag op af egen drift mod TikTok, ligesom Datatilsynet behandler de klager, der bliver indgivet på vegne af børn. Der er dog planer om at gøre mere:

"Vi har mere på tegnebrættet, og derfor er vi også rigtig glade for rapporten, som både belyser problemerne og giver gode input til, hvor der kan sættes ind. Vi har selv bidraget til rapporten, og vi vil også gerne invitere rapportens forfattere til et møde og høre mere om deres arbejde," siger Cristina Angela Gulisano.

Konkret overvejer Datatilsynet også at gå i dialog med tech-ambassadøren om beskyttelsen af børns oplysninger, at rejse problematikken i Det Europæiske Databeskyttelsesråd og at tage initiativ til sammen med de andre nordiske lande at udforme en fælles standard for spilproducenterne, der gør det klart, hvor grænserne går. Problemerne gør sig gældende i mange lande, og derfor kommer man generelt længst med en fælles tilgang til beskyttelsen.