Coronapas i Danmark og EU

Dato: 10-04-2021

Der er fokus på coronapas - både den nuværende midlertidige digitale løsning her i Danmark og på EU-plan i forhold til, at kommende europæiske digitale grønne certifikater er i overensstemmelse med reglerne om databeskyttelse.

Datatilsynet modtager i øjeblikket flere henvendelser fra borgere, der er bekymrede over, at deres personnummer fremgår af den nuværende version af det coronapas, som de skal fremvise, når de fx skal til frisøren, på museum eller på biblioteket.

Generelt er det Datatilsynets opfattelse, at man skal være varsom med at dele sit personnummer med andre. I nogle situationer kan det dog være nødvendigt for en virksomhed eller myndighed at fastslå identiteten på en borger eller en kunde, som det fx er tilfældet, når man henter pakker i posthuset eller i en pakkeshop.

I forhold til coronapasset kan Datatilsynet ikke udelukke, at det er velbegrundet, at personnummeret fremvises, så det kan sammenholdes med fx et sundhedskort eller et pas. Det vil derimod ikke være velbegrundet, at personnummeret noteres af virksomheden mv.

Digitale grønne certifikater
På europæisk plan har Europa-Kommissionen fremsat et forslag til en forordning om indførelse af såkaldt digitale grønne certifikater, der skal gøre det nemmere for borgerne at rejse frit og sikkert inden for EU under coronapandemien.

På baggrund af forslaget har Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) og Den Europæiske Tilsynsførende (EDPS) udarbejdet en fælles udtalelse til udkastet til forordningen. EDPB har også offentliggjort en pressemeddelelse om udtalelsen.

Den fælles udtalelse opfordrer bl.a. EU’s medlemslande til at sikre, at det digitale grønne certifikat er i fuld overensstemmelse med EU’s databeskyttelseslovgivning. I udtalelsen anbefales det også, at hvis medlemslandene har planer om at gøre brug af det digitale grønne certifikat i andre sammenhænge end rejseaktiviteter, fx i forbindelse med et besøg hos frisøren, da skal en sådan brug ske på med afsæt i et nyt nationalt passende retsgrundlag, og alle fornødne garantier skal være på plads.

Læs mere om de digitale grønne certifikater her.