Datatilsynets årsrapport for 2020

Dato: 06-04-2021

Få et indblik i Datatilsynets maskinrum: Du kan bl.a. læse om vores faglige resultater og økonomi i 2020 samt forventningerne til 2021.

Hvert år aflægger Datatilsynet en årsrapport til Justitsministeriet, Finansministeriet og Rigsrevisionen, der ser tilbage på de driftsmæssige og økonomiske resultater i det forgangne regnskabsår og kigger frem mod det nye.

Datatilsynets årsrapport for 2020 indeholder bl.a. en oversigt over årets faglige aktiviteter (målopfyldelse for 2020), tilsynets økonomiske resultat samt forventningerne til 2021.

Læs hele årsrapporten her.