Datatilsynet etablerer nyt specialudvalg om det internationale databeskyttelsessamarbejde

Dato: 19-12-2021

Med det nye specialudvalg ønsker Datatilsynet at give interessenter et indblik i tilsynets internationale arbejde og at styrke varetagelsen af danske interesser i det internationale samarbejde.

Datatilsynet har inviteret interessenter med særlig interesse i tilsynets internationale arbejde til at deltage i et nyt specialudvalg.

Formålet med det nye specialudvalg er at give tilsynets interessenter et bedre indblik i Datatilsynets internationale databeskyttelsesarbejde samt en mulighed for at bidrage til dette arbejde og dermed styrke Datatilsynets varetagelse af danske interesser i det internationale samarbejde.

På møderne i det nye specialudvalg vil Datatilsynet orientere om verserende internationale sager og aktuelle spørgsmål på det internationale område, hvor udvalgets medlemmer vil have mulighed for at komme med input hertil.

Det nye specialudvalg adskiller sig fra tilsynets Kontaktudvalg ved at møderne udelukkende vil beskæftige sig med tilsynets arbejde i internationalt regi, og ved at mødernes dagsorden vil være båret af konkrete problemstillinger og vejledninger, der behandles i Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) og andre internationale organer.

Møderne vil finde sted en gang i kvartalet, og det første møde løber af stablen den 20. januar 2022.

Læs mere om Datatilsynets internationale arbejde her.