Ny afgørelse: Klage over offentliggørelse af personnummer på kommunal hjemmeside

Dato: 16-02-2021

Datatilsynet har på baggrund af en klage – efter sagen har været forelagt Datarådet – udtalt kritik af, at Vejen Kommune ikke havde sikret et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i forbindelse med offentliggørelse af oplysninger på kommunens hjemmeside.


I forbindelse med at Vejen Kommune skulle publicere et høringssvar, der var indsendt af en borger via digital post, kom kommunen ved en fejl til at offentliggøre borgerens personnummer, som fremgik af signaturbeviset.

Datatilsynet har i forbindelse med sagens afgørelse udtalt, at det følger af kravet om passende sikkerhed, at materiale, som en dataansvarlig modtager eller udarbejder med henblik på offentliggørelse, og hvor materialet ofte indeholder personoplysninger, skal gennemføre kontrolforanstaltninger med henblik på at undgå utilsigtet offentliggørelse.

Sådanne kontrolforanstaltninger indebærer efter Datatilsynets opfattelse som minimum en forudgående proces for at gennemgå materialet og alt efter personoplysningernes karakter og omfang vil det normalt også være en passende sikkerhedsforanstaltning at gennemføre en supplerende forudgående manuel eller teknisk kontrol af, om oplysningerne rent faktisk er blevet slettet eller anonymiseret som tiltænkt.

Vil du vide mere?

Læs afgørelsen her.