Ny afgørelse: Universitets brug af tilsynsprogram ved online eksamen

Dato: 04-02-2021

Brugen af et program til at kontrollere snyd ved eksamen skete i et konkret tilfælde inden for reglerne, vurderer Datatilsynet i en ny afgørelse.

Datatilsynet har truffet afgørelse i en sag, hvor Datatilsynet på baggrund af en telefonisk henvendelse besluttede at undersøge IT-Universitetets (ITU) brug af et tilsynsprogram ved en onlineeksamen nærmere.

ITU var som følge af COVID-19-situationen blevet pålagt at afholde undervisning og eksaminer online. ITU vurderede, at det i et enkelt fag var nødvendigt at føre tilsyn med de studerende ved hjælp af et tilsynsprogram, der under den tre timer lange eksamen foretog video-, lyd- og skærmoptagelser og registrering af browsersøgehistorik fra de studerendes computere.

Datatilsynet fandt konkret i sagen, at ITU’s brug af tilsynsprogrammet var foretaget inden for rammerne af de databeskyttelsesretlige regler.

Datatilsynet lagde i sin afgørelse blandt andet vægt på følgende omstændigheder:

  • ITU havde foretaget en konkret nødvendighedsvurdering af behovet for eksamenstilsyn i forhold til de fag, ITU udbød, og ITU havde vurderet det nødvendigt i et enkelt fag.
  • ITU havde ved udvælgelsen af overvågningsprogrammet valgt et program, der i forhold til de konkrete omstændigheder var det mindst indgribende.
  • ITU havde orienteret de studerende om den ekstraordinære behandling af personoplysninger.
  • ITU havde truffet en række sikkerhedsmæssige foranstaltninger i forbindelse med tilsynsprogrammets behandling af oplysninger om de studerende.

Vil du vide mere?

Læs afgørelsen her.