Datatilsynet overdrager TikTok-sag til Irland

Dato: 21-01-2021

TikTok har etableret sig i Irland, og derfor overdrager Datatilsynet i tråd med reglerne i GDPR nu sin undersøgelse af TikTok til det irske datatilsyn.

I juni startede Datatilsynet en sag mod det sociale medie TikTok for at undersøge grundlaget for og sikkerheden i tjenestens behandling af personoplysninger.

Siden da har TikTok oplyst, at de ville etablere sig i Europa med et hovedsæde i Irland, og det irske datatilsyn har nu meddelt TikTok, at de er af den opfattelse, at TikTok er hovedetableret i Irland. Datatilsynet i Danmark vil derfor - i overensstemmelse med reglerne i GDPR - overdrage sagen til det irske datatilsyn.

"Etableringen i Irland gør, at det irske tilsyn nu er det, man kalder den ledende tilsynsmyndighed over for TikTok.  Siden vi startede den danske undersøgelse op, har vi deltaget i et tæt samarbejde med andre europæiske tilsynsmyndigheder, som har haft lignende undersøgelser rettet mod TikTok. Der har med andre ord været et ret hårdt pres på TikTok fra en række lande," siger jurist og it-sikkerhedsspecialist i Datatilsynet Allan Frank og fortsætter:

"Nu vil vil tage skridt til at overdrage de danske undersøgelser til vores irske kollegaer - og det betyder også, at det arbejde, vi har gjort, ikke er spildt, da tilsynet i Irland kan fortsætte på det fundament, som vi og vores europæiske kollegaer allerede har lagt. Og at Irland nu bliver ledende tilsynsmyndighed, giver os i de andre lande nogle gode muligheder for at følge sagen ganske tæt og få indflydelse på en endelig afgørelse over for TikTok."

Vil du vide mere?

Læs mere om den danske undersøgelse af TikTok.

Læs om, hvordan samarbejdet mellem de europæiske tilsynsmyndigheder foregår.