Datatilsynet ser på håndtering af testresultater

Dato: 25-01-2021

Et firma, der udfører kviktest, bruger ifølge BT en WhatsApp-gruppe til at udveksle oplysninger om borgere, der er testet positive. Datatilsynet undersøger sagen.

Søndag aften bragte BT en historie om, at medarbejdere hos Medicals Nordic, som udfører kviktest, er blevet instrueret i at benytte en WhatsApp-gruppe til at håndtere oplysninger om de borgere, der bliver testet positive.

Med det udgangspunkt går Datatilsynet ind i sagen og undersøger en række forhold - herunder bl.a. hvem der er dataansvarlig, om der er sket videregivelse af personoplysninger, og om der er passende sikkerhedsforanstaltninger.

"Oplysninger om borgernes helbred er følsomme personoplysninger, hvor vi kræver en højere grad af beskyttelse. Grundlæggende handler det om, at hvis man bliver testet for COVID-19, skal oplysningerne om resultaterne behandles fortroligt og kun deles med de relevante parter. Nu ser vi på, om det er tilfældet i denne sag," siger IT-sikkerhedsspecialist og jurist i Datatilsynet Allan Frank.

Virksomheden har mandag morgen meddelt, at brugen af WhatsApp ophører.

På baggrund af de oplysninger, der kommer frem under sagsbehandlingen, har Datatilsynet en række forskellige muligheder - herunder at udtale kritik, at udstede forbud og påbud samt at indstille til bøde.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om følsomme personoplysninger her.

Du kan læse mere om persondatasikkerhed her.

Spørgsmål fra pressen kan rettes til kommunikationskonsulent Anders Due på 29 49 32 83.