Hvornår må man dele personoplysninger med politiet?

Dato: 27-01-2021

Generelt kan man roligt imødekomme politiets ønske om at få udleveret oplysninger i forbindelse med efterforskning. En ny vejledning viser gennem en række konkrete eksempler, hvor grænserne går.

En ny vejledning har til formål at illustrere rammerne for videregivelse af personoplysninger til politiet.

"De seneste års stigende fokus på databeskyttelse har medført en større bevidsthed om, at man ikke bare kan videregive folks oplysninger, og det er positivt. Men det har også betydet, at politiet støder på problemer i efterforskningen, fordi nogle virksomheder og offentlige institutioner frygter, at det kan medføre fx bøde at give politiet de oplysninger, de efterspørger," forklarer Kenni Elm Olsen, jurist i Datatilsynet.

Typisk er det selve det at udlevere videooptagelse eller oplysninger om kunder, medlemmer e.l., der bekymrer folk, men det kan også være andre problemstillinger som iagttagelse af oplysningspligten eller vurderingen af politiets saglige grundlag for at modtage oplysningerne, der volder problemer.

Vejledningen gennemgår det retlige grundlag for udveksling af personoplysninger med politiet, hvorefter den gennem ni eksempler illustrerer typiske situationer, hvor man kan komme i tvivl.

Læs vejledningen her.