Ny vejledning skal give større gennemsigtighed om GDPR-bøder

Dato: 29-01-2021

Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Datatilsynet offentliggør nu en ny vejledning om fastsættelse af bøder for overtrædelser af reglerne om databeskyttelse.

Datatilsynet har i samarbejde med Rigspolitiet og Rigsadvokaten udarbejdet en vejledning om beregning af bøder i sager om virksomheders overtrædelser af databeskyttelsesforordningen og -loven.

Vejledningen skal bidrage til større gennemsigtighed om, hvordan tilsynet fastsætter størrelsen af den bøde, der indstilles - såvel for tilsynet, anklagemyndigheden og domstolene som for virksomhederne og offentligheden i øvrigt.

Vejledningen er et arbejdsdokument, der løbende vil blive udbygget efterhånden som Datatilsynet, anklagemyndigheden og domstolene håndterer flere straffesager på området, og i takt med at praksis, såvel nationalt som i EU, udvikles.

Du kan læse vejledningen her.