Særlige fokusområder for dele af Datatilsynets tilsynsaktiviteter i 2021

Dato: 12-01-2021

Nu kan du læse om, hvilke områder Datatilsynet i år særligt vil fokusere på, når det gælder de tilsynsaktiviteter, vi selv sætter i værk i løbet af året.

Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne om databeskyttelse bliver overholdt. Vores arbejdsfelt er bredt og varieret og spænder fra at vejlede og rådgive til at behandle klagesager og ansøgninger om tilladelse til at behandle personoplysninger, ligesom vi også hvert år gennemfører forskellige typer af tilsynsaktiviteter hos myndigheder og virksomheder. Datatilsynet deltager endelig også i bl.a. det fælles europæiske samarbejde om databeskyttelse.

I 2021 lyder overskrifterne på de særlige fokusområder således:

 • Kreditoplysningsbureauer, advarselsregistre og spærrelister
 • Inkassobureauers oplysningspligt og sletning
 • Pengeinstitutters procedure for indsigtsanmodninger
 • Tv-overvågning
 • Myndigheders videregivelse af personnumre til borgere
 • Forskning
 • Behandling af personoplysninger om hjemmesidebesøgende (cookies)
 • Persondatasikkerhed, inkl. brud på persondatasikkerheden
 • Kontrol med databehandlere
 • Overførsel af personoplysninger til tredjelande
 • Behandling af personoplysninger i fælleseuropæiske informationssystemer
 • PNR-loven
 • Retshåndhævelsesloven

Vil du vide mere?

Læs mere om de tilsynsaktiviteter, som Datatilsynet selv sætter i værk i 2021 her.

Hvis du vil vide mere om vores andre tilsynsaktiviteter, kan du bl.a. læse om vores klagesagsbehandling her og vores behandling af brud på persondatasikkerheden her.