Datatilsynet undersøger dataforhandler

Dato: 07-07-2021

I dag har Datatilsynet åbnet en sag mod Huq Industries, der skal afklare, hvorvidt tjenesten lever op til reglerne i GDPR.

Datatilsynet har i dag påbegyndt en undersøgelse af virksomheden Huq Industries for at finde ud af, om tjenesten lever op til reglerne for databeskyttelse. Det sker på baggrund af de seneste dages presseomtale af virksomheden i TV2, hvoraf det fremgår, at data købt hos virksomheden kan bruges til at finde ud af, hvor enkeltpersoner bor, arbejder, holder ferie og færdes i øvrigt. Oplysningerne stammer fra apps på borgernes telefoner, hvor brugerne angiveligt selv har accepteret, at oplysningerne indsamles og videregives.

"Vi vil gerne finde ud af, om der er et lovligt grundlag for den behandling af personoplysninger, der foregår hos Huq. Og hvis grundlaget for behandlingen er samtykke, vil vi se nærmere på, om der er tale om et gyldigt samtykke - herunder om borgerne har fået information, der gør dem i stand til at overskue rækkevidden af at acceptere betingelserne," forklarer jurist og it-sikkerhedsspecialist i Datatilsynet Allan Frank.

Der er tale om en såkaldt egendriftssag, som Datatilsynet kan vælge at åbne. Egendriftssager er - på linje med tilsynsbesøg, klagesagsbehandling og behandling af underretninger om brud på persondatasikkerheden - en af de muligheder, Datatilsynet har for at føre kontrol med, at der bliver passet på danskernes personoplysninger.

Vil du vide mere?

Læs om, hvad du selv kan gøre for at undgå at blive sporet.

Læs om reglerne for samtykke.

Læs om, hvordan Datatilsynet kan håndhæve reglerne i GDPR over for virksomheder, der opererer i flere lande.

Pressehenvendelser kan rettes til kommunikationskonsulent Anders Due på tlf. 29 49 32 83.