Nye afgørelser: Tilsyn med oplysningspligt hos testudbydere

Dato: 23-03-2021

Datatilsynet fandt, at iagttagelsen af oplysningspligten hos tre udbydere af COVID-19-test var i overensstemmelse med reglerne.

Datatilsynet har i marts 2021 afsluttet tilsyn med tre udbydere, som tilbyder COVID-19-test uden forudgående tidsbestilling. Datatilsynet har ført tilsyn med SOS International A/S og Carelink A/S, som i januar 2021 vandt udbuddet af hurtigtest i regionerne. Datatilsynet har yderligere ført tilsyn med Statens Serum Institut, som tilbyder PCR-test uden forudgående tidsbestilling på et af TestCenter Danmarks mobile teststeder.

Tilsynene fokuserede på udbydernes efterlevelse af databeskyttelsesforordningens regler om oplysningspligt, herunder om testudbyderne levede op til reglerne om, at underretning skal gives til den registrerede i en kortfattet, gennemsigtig, letforståelig og lettilgængelig form og i et klart og enkelt sprog.

Datatilsynet fandt, at testudbydernes iagttagelse af oplysningspligten var i overensstemmelse med reglerne. Over for en enkelt udbyder henstillede tilsynet dog, at udbyderen supplerede underretningen af borgeren, som skete i forbindelse med modtagelse af testresultatet, med overordnede informationer på selve teststedet.

Læs mere

Du kan læse selve afgørelserne her:

Tilsyn med opfyldelse af oplysningspligten hos Statens Serum Institut

Tilsyn med opfyldelse af oplysningspligten hos SOS International A/S

Tilsyn med opfyldelse af oplysningspligten hos Carelink A/S