Ny afgørelse

Den Katolske Kirke får kritik og påbud om behandling af indsigtsanmodning

Dato: 24-11-2021

Datatilsynet har i en klagesag udtalt kritik af Den Katolske Kirke i Danmarks besvarelse af en indsigtsanmodning. Datatilsynet har endvidere meddelt Den Katolske Kirke et påbud om at foretage en fornyet vurdering af klagers anmodning om indsigt.

Datatilsynet modtog i februar 2021 en klage fra en person, som var utilfreds med, at Den Katolske Kirke ikke ville udlevere oplysninger i form af vidneudsagn og spørgsmål i en sag, hvor klagers tidligere ægtefælle ønskede at blive gift på ny i Den Katolske Kirke.

For at klagers tidligere ægtefælle kunne blive gift på ny i Den Katolske Kirke, var det nødvendigt, at ægteskabet mellem klager og klagers tidligere ægtefælle blev annulleret. I den forbindelse blev der indkaldt vidner, som udtalte sig om forskellige aspekter af parternes ægteskab, herunder årsagen til, at klager og klagers tidligere ægtefælle blev skilt. Det var spørgsmålene til vidnerne og disses svar, som klager ønskede indsigt i.

Datatilsynet fandt, at hensynene til klagers tidligere ægtefælle ikke kunne føre til, at Den Katolske Kirke generelt kunne afvise at udlevere en kopi af oplysninger om, hvad vidnerne var blevet spurgt om, og hvad de havde svaret.

Datatilsynet har derfor meddelt Den Katolske Kirke påbud om at foretage en fornyet vurdering af klagers indsigtsanmodning.

Læs selve afgørelsen her.

Læs også om den registreredes rettigheder.