Ny afgørelse

Kritik og påbud til Cryos for manglende indsigt

Dato: 26-11-2021

Datatilsynet har udtalt kritik af, at Cryos International ApS undlod at give en borger indsigt i oplysningen om antallet af donorbørn, som var undfanget ved hjælp af sæddonation fra borgeren. Tilsynet har yderligere givet virksomheden et påbud om indsigt.

Datatilsynet har truffet afgørelse i en klagesag, hvor Cryos International ApS havde afslået en borgers anmodning om indsigt i antallet af donorbørn, som var undfanget ved sæddonation fra ham, og oplysninger om hvor mange af disse børn, der måtte have en enlig mor.

Cryos anførte over for Datatilsynet, at for biologiske ”donorsøskende” kan informationen om, hvor mange biologiske søskende de har, være en meget sensitiv og vanskelig emotionel håndterbar information, som de slet ikke ønsker. Desuden anførte Cryos, at oplysningerne, som borgeren ønskede indsigt i, vedrørte andre personer end borgeren.

Datatilsynet fandt, at oplysningen om, hvor mange af børnene der måtte have en enlig mor, ikke udgjorde en personoplysning om den pågældende borger og dermed ikke var omfattet af borgerens indsigtsret.

Påbud om indsigt

Det var imidlertid Datatilsynets opfattelse, at oplysningen om antallet af donorbørn, som var undfanget ved sæddonation fra borgeren, måtte anses for at være en personoplysning om borgeren. Datatilsynet fandt endvidere, at denne oplysning ikke kunne undtages fra retten til indsigt.

Datatilsynet lagde i den forbindelse bl.a. vægt på, at der alene var tale om en oplysning om antallet af donorbørn, som ikke gør borgeren i stand til at identificere og opsøge børnene.

På den baggrund har Datatilsynet fundet anledning til at udtale kritik af Cryos og meddele Cryos et påbud om senest den 7. december 2021 at meddele borgeren indsigt i oplysningen om antallet af donorbørn, som er undfanget ved hjælp af sæddonation fra ham.

Læs selve afgørelsen her.

Læs også læse vores vejledning om den registreredes ret til indsigt.