Ny afgørelse

Passende procedurer for adgangskontrol, men manglende efterlevelse

Dato: 30-11-2021

Datatilsynet har udtalt kritik af, at Allerød Kommune ikke har fulgt sine egne retningslinjer for kontrol. Kommunens procedurer for stikprøvekontrol var dog generelt tilfredsstillende.

Allerød Kommune var blandt de udvalgte kommuner, som Datatilsynet i sommeren 2021 førte tilsyn med efter databeskyttelsesreglerne.

Tilsynet fokuserede på Allerød Kommunes måde at administrere adgangsrettigheder i socialforvaltningen. I forbindelse med tilsynet bad Datatilsynet Allerød Kommune om dokumentation for udførte stikprøver i et af kommunens systemer.

Datatilsynet fandt, at Allerød Kommunes procedurer for stikprøvekontrol af loggen i socialforvaltningens systemer generelt var tilfredsstillende i forhold til risikobilledet.

Det var i den forbindelse Datatilsynets vurdering, at stikprøvekontrol hvert halve år udgør det absolutte minimum af kontrol i systemer, der behandler mange fortrolige og følsomme personoplysninger, eller hvor adgangsrettighederne er af en bredere karakter.

Datatilsynet fandt imidlertid, at kommunen i mindst et tilfælde ikke havde fulgt sine egne retningslinjer for kontrol.

Datatilsynet udtalte på den baggrund kritik af, at Allerød Kommunes behandling af personoplysninger ikke var sket i overensstemmelse med reglerne om behandlingssikkerhed.

Læs selve afgørelsen her.

Læs også mere i vores vejledning om behandlingssikkerhed her.