Ingen tilsyn med statistikcookies?

Dato: 26-10-2021

Erhvervsstyrelsen har meddelt, at de ikke fremadrettet vil prioritere tilsyn med hjemmesiders indhentning af simpel statistik. Reglerne i GDPR gælder ikke desto mindre stadig - og Datatilsynet fører tilsyn med, at de bliver overholdt.

I forrige uge offentliggjorde Erhvervsstyrelsen, at de fremover ikke vil prioritere tilsyn med samtykkereglerne, som fremgår af cookiebekendtgørelsens regler, for simple statistikcookies. Erhvervsstyrelsen begrunder prioriteringen i, at cookies er en nødvendighed for at lave gode hjemmesider, og at de aktuelle forhandlinger i forhold til en ny forordning om e-databeskyttelse peger på, at simple statistikcookies til trafikmåling undtages samtykkekrav.

GDPR gælder stadig

Datatilsynet anerkender, at der kan være et behov for, at dataansvarlige via deres hjemmeside kan indsamle og benytte oplysninger til statistiske formål med henblik på at forbedre hjemmesiden. Erhvervsstyrelsens udmelding har dog skabt usikkerhed om, hvilke regler der dermed gælder, og Datatilsynet finder det derfor nødvendigt at gøre opmærksom på, at databeskyttelsesforordningens og databeskyttelseslovens regler (fortsat) gælder, i det omfang der indsamles og behandles personoplysninger om hjemmesidebesøgende – uagtet om personoplysningerne behandles til brug for statistik eller til brug for andre formål.

Det betyder bl.a., at den dataansvarlige - dvs. indehaveren af hjemmesiden - (fortsat) skal sikre sig, at der foreligger et lovligt grundlag (en hjemmel) for den behandling af personoplysninger, som foretages ved brugen af cookies via den dataansvarliges hjemmeside. Dette gælder også til eventuelle efterfølgende behandlinger af data, der foregår enten ved en databehandler eller som videregivelse til andre selvstændige dataansvarlige.

Vil du vide mere?

Læs quick-guide til at sætte cookies.

Læs Datatilsynets vejledning om behandling af personoplysninger om hjemmesidebesøgende.

Hør den episode i Datatilsynets podcast, der handler om behandling af oplysninger om besøgende på hjemmesider.

Praksis

Datatilsynet fører tilsyn med, at reglerne om databeskyttelse bliver overholdt. Her kan du læse nyere afgørelser om behandling af personoplysninger om hjemmesidebesøgende: