Nye regler i forordning til bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn online

Dato: 22-02-2022

I sommer trådte en forordning i kraft, der skal bidrage til bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn online.

Forordningen (2021/1232 af 14. juli 2021) pålægger Datatilsynet at overvåge danske virksomheders behandling, der sker på baggrund af en ny EU-forordning. I medfør af forordningen kan udbydere af de såkaldte nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester (NIICS-udbydere) – som f.eks. WhatsApp, Messenger og Instagram – fravige visse krav i ePrivacy-direktivet, hvis NIICS-udbyderen anvender specifikke teknologier til at opdage seksuelt misbrug af børn online.

Datatilsynet skal i den forbindelse kun overvåge den behandling af personoplysninger, der finder sted, når danske NIICS-udbydere anvender sådanne teknologier. Generelt er det Erhvervsstyrelsen, der fører tilsyn med NIICS-udbydere.

NIICS-udbydere skal derfor være opmærksomme på, at de i nogle tilfælde kan fravige krav i ePrivacy-direktivet, hvis de anvender visse teknologier til at opdage, indberette og fjerne online materiale, der viser seksuelt misbrug af børn, fra deres tjenester.

Der gælder imidlertid også en række krav til de NIICS-udbydere, som bruger sådan teknologi, der bl.a. fremgår af artikel 3 og artikel 5 i den nye forordning.

Udbyderne, der vil anvende ny teknologi til ovenstående formål, skal ligeledes være opmærksomme på de krav, der gælder for konsekvensanalyser og forudgående høring af Datatilsynet, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 35 og 36.