Ny afgørelse

Tilsyn med Gentofte Kommunes rettighedsstyring i afdelings- og funktionspostkasser

Dato: 16-02-2022

Datatilsynet har udtalt kritik af, at Gentofte Kommune ikke har foretaget tilstrækkelig kontrol med rettighederne i kommunens afdelings- og funktionspostkasser.

Gentofte Kommune var blandt de myndigheder, som Datatilsynet i sommeren 2021 havde udvalgt at føre tilsyn med efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Datatilsynets tilsyn var et skriftligt tilsyn, som fokuserede på Gentofte Kommunes rettighedsstyring til e-mailpostkasser, hvortil flere brugere har adgang, typisk kaldt afdelings- og funktionspostkasser.

Datatilsynet fandt, at Gentofte Kommune ikke havde foretaget de fornødne kontroller af, om adgangsrettighederne til kommunens afdelings- og funktionspostkasser var korrekte, hvilket ikke var i overensstemmelse med reglerne om behandlingssikkerhed.

Datatilsynet lagde vægt på, at Gentofte Kommune ved seneste kvartalvise stikprøve kun kontrollerede to postkasser ud af 564.

På den baggrund udtalte Datatilsynet kritik af Gentofte Kommune.

Vil du vide mere?

Læs afgørelsen her

Læs Datatilsynets vejledning om behandlingssikkerhed og databeskyttelse gennem design og standardindstillinger her.