Ny afgørelse

Tilsyn med Køge Kommunes rettighedsstyring i Aula

Dato: 08-02-2022

Datatilsynet har udtalt kritik af, at Køge Kommune ikke har haft systematiske kontroller med brugernes rettigheder i Aula.

Køge Kommune var blandt de udvalgte kommuner, som Datatilsynet i sommeren 2021 førte tilsyn med efter databeskyttelsesreglerne.

Tilsynet fokuserede på Køge Kommunes måde at administrere adgangsrettigheder på børn og ungeområdet, herunder særligt skoleområdet. I den forbindelse undersøgte Datatilsynet Køge Kommunes rettighedsstyring i Aula.

Datatilsynet fandt, at Køge Kommunes kontrol med brugernes rettigheder i Aula ikke var i overensstemmelse med reglerne om behandlingssikkerhed.

Datatilsynet lagde vægt på, at Køge Kommune ikke havde haft systematiske kontroller, og at kommunen ikke havde ført kontrol med andre brugere end medarbejderes adgange til Aula.

På den baggrund udtalte Datatilsynet kritik af Køge Kommune.

Vil du vide mere? 

Læs afgørelsen her

Læs Datatilsynets vejledning om behandlingssikkerhed og databeskyttelse gennem design og standardindstillinger.

Journalister kan kontakte presseansvarlig Anders Due på Tlf. 29 49 32 83.