Kritik af et apoteks brug af billeder af en tidligere medarbejder

Dato: 24-01-2022

Datatilsynet har på baggrund af en klage udtalt kritik af, at Hadsund Apotek brugte billeder af en tidligere medarbejder i en markedsføringsvideo, som blev offentliggjort på Facebook.

Datatilsynet har truffet afgørelse i en klagesag, hvor Hadsund Apotek i forbindelse med apotekets rekruttering af nye farmakonom-elever benyttede billeder af en tidligere medarbejder i en markedsføringsvideo, som blev offentliggjort på Facebook.

Klager anførte i sagen, at hun ikke havde givet samtykke til, at billeder af hende kunne benyttes i markedsføringsøjemed af sin tidligere arbejdsgiver – Hadsund Apotek. Omvendt anførte Hadsund Apotek, at Hadsund Apotek kunne benytte billederne uden klagers samtykke, da Hadsund Apoteks legitime interesse heri oversteg klagers interesser.

Datatilsynet fandt i sagen, at Hadsund Apotek ikke havde benyttet billederne af den tidligere medarbejder i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. Datatilsynets begrundelse herfor var:

  • at brugen af billeder af tidligere eller nuværende medarbejdere i markedsføringsøjemed som udgangspunkt forudsætter medarbejderens samtykke;
  • at Hadsund Apotek ikke havde indhentet klagers samtykke;
  • og at interesseafvejningsreglen ikke fandt anvendelse i situationen.

Som følge heraf udtalte Datatilsynet kritik af Hadsund Apoteks brug af de pågældende billeder. Endvidere meddelte Datatilsynet Hadsund Apotek et påbud om at slette de pågældende billeder fra markedsføringsvideoen.

Vil du vide mere? 

Læs afgørelsen her

Læs Datatilsynets vejledning om databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold her